Privacyverklaring

1Vermogensbeheer, gevestigd aan Nieuwe 's-Gravelandseweg 27 1405 HK Bussum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
1vermogensbeheer.nl
info@1vermogensbeheer.nl
035-740 0250
Nieuwe 's-Gravelandseweg 27 1405 HK Bussum

1Vermogensbeheer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@1vermogensbeheer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
1Vermogensbeheer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- 1Vermogensbeheer analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
1Vermogensbeheer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: persoonsgegevens clienten: doorlopend en 5 jaar na beeindiging, zodat ook in een later stadium nog vermogensoverzichten kunnen worden verstrekt ten behoeve van fiscale aangiftes. persoonsgegevens geinteresseerden: tot 2 jaar na informatie-aanvraag. persoonsgegevens abonnees nieuwsbrief: doorlopend en directe verwijdering op verzoek (opt-out)
1Vermogensbeheer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookieverklaring

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste websitebezoek wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Cookies zijn voornamelijk bedoeld om de website naar behoren te laten werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren.

1Vermogensbeheer maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten cookies, namelijk toestemmingsvrije cookies en cookies waarbij toestemming vereist is.

  1. Toestemmingsvrije cookies. Dit zijn cookies die bedoeld zijn om de website beter te laten werken:
    - Analytische en functionele cookies. Dit zijn cookies die gebruikt worden om bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen we beter inzicht in het functioneren van de website
    - Functionele cookies. Functionele cookies zijn nodig om de website beter te laten functioneren.
  2. Cookies waarbij toestemming vereist is:
    - Tracking cookies. Hierbij wordt het pad van de bezoeker op de website gevolgd. De op deze manier verzamelde bezoekersinformatie wordt alleen voor marketingdoeleinden ingezet, bijvoorbeeld voor een gepersonaliseerde nieuwsbrief
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Desgewenst kunnen cookies in de browser worden uitgeschakeld. Hierbij kan het wel zijn dat de website niet optimaal werkt.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 1Vermogensbeheer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@1vermogensbeheer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 1Vermogensbeheer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
1Vermogensbeheer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@1vermogensbeheer.nl
1Vermogensbeheer©

Nieuwe 's-Gravelandseweg 27

1405 HK Bussum

035-740 0250
info@1vermogensbeheer.be
dienstverleningsdocumenten· brochure · privacyregelement