Deel 1: Wensen en doelen

Om u een gedegen beleggingsvoorstel te kunnen doen, vragen wij u deze intake te doorlopen. Indien u een en/of rekening wilt openen, houd dan rekening met uw gezamenlijke wensen en situatie. Deze eerste vragen hebben betrekking op uw wensen en doelen voor uw vermogen.

Deel 2: Financiele situatie

Uw (gezamenlijke) financiële situatie bestaat uit uw volledige (gezamenlijke) inkomens- en vermogenspositie. Om u een gedegen beleggingsvoorstel te kunnen doen, dienen wij uw (gezamenlijke) financiële situatie te inventariseren.

Deel 3: Kennis en ervaring

Deze vragen hebben betrekking op uw kennis en ervaring met beleggen. Indien het een en/of rekening betreft, vragen wij naar de kennis en ervaring van degene die de beleggingsbeslissingen neemt.

Deel 4: Risocobereidheid

De laatste vragen hebben betrekking op uw risicobereidheid. Om u een gedegen beleggingsvoorstel te kunnen doen, dienen wij te inventariseren hoeveel risico u bereid bent te nemen.