1Vermogensbeheer werkt aan uw vermogen. Een optimaal rendement dat aansluit bij uw situatie en wensen. Persoonlijk, doelgericht en tegen een eerlijke prijs.
1Vermogensbeheer is een eigentijdse beleggingsonderneming

Met een gespecialiseerd team beheren we vermogens voor onze klanten: vermogende particulieren, ondernemers, families, stichtingen en kerkgenootschappen. Zij weten dat wij over hun portefeuille waken en dankzij onze unieke investeringsmethodiek kansen weten te herkennen. En voor hen te benutten.

Bekijk de video:

Laat uw vermogen werken

We beleggen volgens onze geheel onafhankelijke investeringsmethodieken waarbij we zorgvuldig zoeken naar een gezond evenwicht tussen risicospreiding en het verwachte rendement. Met een spaarrente bijna op nul, maar wel inflatie en vermogensbelasting weten wij hoe belangrijk het is dat uw vermogen voor u werkt. Met 1Vermogensbeheer heeft u een waardevolle partner die u echt begrijpt.

Responsive image
U bent welkom

Wilt u weten wat 1Vermogensbeheer voor u kan betekenen en kosteloos een groeiplan op maat ontvangen? We gaan graag met u in gesprek.

Bij u thuis of bij ons op kantoor.

Benieuwd hoe 1Vermogensbeheer voor u zal beleggen? Doe de profielscan en ontvang uw persoonlijke beleggingsplan.


DE TELEGRAAF COLUMN

Waar kan ik heen?

16 Mar 2024 — Jim Tehupuring

Waar kan ik heen? Vroeg Henk Westbroek zich zingend af als frontman van popgroep Het Goede Doel. In het nummer struint hij een partijtje landen af om uiteindelijk te scanderen: ‘’België!’’. België belandde in 1982 op de eerste plaats in de album top-100. Als gevolg van regeldruk, belastingverzwaring en de hang naar nivellering van het electoraat, overwegen meerdere beursgenoteerde bedrijven een vertrek uit Nederland: waar kan ik heen? Unilever en Shell vertrokken reeds naar Engeland. Ook onder MKB-ondernemers groeit de vertrekwens als gevolg van hogere winst- en dividendbelastingen. En wat dacht u van burgers die zuinig leefden en hun hypotheek aflosten of vermogen opbouwden. Die zullen zich toch ook wel eens afvragen waarom ze achteraf gestraft worden met stevig belastingen. Waar kun je heen? Het signaal dat uitgaat van de serieuze vertrekdreiging is wel heel sterk. Dat zou de overheid toch moeten oppikken? Die lijkt zich nochtans onvoldoende te beseffen hoe belangrijk het bedrijfsleven voor Nederland is. De platte redenering is dat een bedrijf als ASML een van de grootste belastingbetalers van Nederland is. Direct via winstbelasting, maar zeker ook indirect via de loonbelasting die 20.000 medewerkers afdragen en de consumptieve bestedingen die zij doen. ASML is een multinational, maar vlak het Midden- en kleinBedrijf niet uit. MKB-werkgevers zijn goed voor 70% van de werkgelegenheid. Los daarvan draagt het MKB bij aan economische groei en innovatie: onze welvaart. Dat brengt mij terug bij België. Terwijl Westbroek zong heerste er een wereldwijde crisis. De welvaart was tanende. Dat leidde in hetzelfde jaar 1982 bij onze Zuiderburen tot de invoering van de Wet Cooreman-De Clercq. Deze twee Belgische politici begrepen dat investeringen in het bedrijfsleven essentieel waren om de economie uit het slop te trekken. De wet was erop gericht om investeringen in Belgische bedrijven te promoten. Wie aandelen in een Belgisch bedrijf kocht kon dit fiscaal aftrekken. Andersom kregen ook de bedrijven die zulke aandelen uitgaven fiscaal voordeel. Op deze manier vloeide er passief spaargeld naar de reële economie wat voor een impuls zorgde. Misschien is het tijd om bij de ministeries van Financiën en Economische zaken het nummertje van Westbroek nog eens op te zetten: België! Met vriendelijke groet, Jim Tehupuring

Lees verder

DE TELEGRAAF COLUMN

The Magnificent 1

17 Feb 2024 — Jim Tehupuring

Beleggingsresultaten vergelijken met je buurman is deprimerend. Die doet het toch altijd beter. Een betrouwbaardere vergelijkingsmaatstaf is een beursindex. Wie hoofdzakelijk belegt in Nederland kan de AEX nemen. Hierin zijn de 25 grootste Nederlandse beursgenoteerde bedrijven opgenomen: ondermeer Shell, Unilever, Akzo Nobel en ING. De Amsterdam Exchange Index won afgelopen jaar 14 procent en liep alleen al in de eerste weken van 2024 maar liefst 9 procent op. De kans is groot dat jouw prestaties minder zijn. De meeste AEX-aandelen deden namelijk niets. Maar ASML explodeerde. De chipmachinefabrikant kon je een dik jaar terug voor €500 op de kop tikken. Gisteren was de beurskoers €875. Een waardestijging van 75 procent. Het probleem is dat ASML met afstand het grootse Nederlandse bedrijf is. Het heeft daardoor een bizarre weging in de samenstelling van de AEX Index. ASML vertegenwoordigt 20% van de waarde! Het gevolg is dat een faillissement van ABN AMRO een verlies van 6 punten voor de AEX betekent, maar ook dat de index rond 800 punten zou noteren indien ASML de afgelopen weken niet was gestegen. In de Verenigde Staten is het niet anders. De zogenaamde magnificent 7 vormen ruim de helft van de waarde van de S&P 500 Index: Apple, Alphabet, Amazon, Nvidia, Microsoft, Tesla en Meta. De grote gemene deler is Artificial Intelligence. AI is dé toekomstbelofte en beleggers zijn bereid ruim te betalen. 7 aandelen in de S&P 500 zijn geëxplodeerd. Voor 493 stuks geldt dat ze rustig voortkabbelen. Vergelijk dus niet met de ongelofelijke rendementen van je buurman, maar staar je ook niet blind op een AEX of S&P 500. Als belegger dien je namelijk te spreiden om risico’s te verlagen. Dat betekent nu waarschijnlijk dat je achterloopt, maar als het AI-sprookje iets minder rooskleurig blijkt, dan krijgen dezelfde beursindices forse klappen en houdt de evenwichtig gespreide portefeuille veel beter stand. Vanuit dat perspectief is de geschiedenis ook ditmaal noemenswaardig. Begin 1900 bestond er een vergelijkbare situatie. Ook toen was er 1 sector die de aandelenmarkt domineerde en waarvan beleggers geloofden dat de groei oneindig was: spoorwegaandelen waren magnificent. Met vriendelijke groet, Jim Tehupuring

Lees verder

1VERMOGENSBEHEER

Portefeuilles draaien weer op twee motoren

01 Feb 2024 — Marktupdate

Het beheer van een gebalanceerde beleggingsportefeuille is vele decennia gebaseerd geweest op een samenspel van het beleggen in aandelen (risicokapitaal) en obligaties (vastrentende beleggingen). Een gebalanceerde of evenwichtige portefeuille bestaat in “neutrale” positie uit 50% aandelen en 50% obligaties. Beide zijn belangrijke motoren om de portefeuille vooruit te brengen. De aandelenmotor is krachtiger, maar ook wispelturiger. Binnen de gecombineerde portefeuille zullen aandelen sterk presteren in periodes van economische groei. De aandelenpositie zal dankzij de groei significant groter worden dan dan 50%. Als beheerder is het dan zaak te herbalanceren, door winst te nemen op aandelen en van die winst extra obligaties op te nemen zodat de portefeuille weer in balans is. Als het economische sentiment draait, zal namelijk de stabiele obligatiemotor goed presteren. In periodes van zwakke economische groei en recessie worden obligaties historisch gezien namelijk meer waard en vangen (deels) het verlies van minder presterende aandelen op. Door de middelen te spreiden en tijdig te herwegen ontstaat balans. Economische Cycli De visie hierbij is dat de twee motoren elkaar aanvullen en tijdelijk vermogensverlies voor elkaar opvangen. In periodes van sterke economische groei zal de omzet en winst van bedrijven groeien en hebben zij de mogelijkheid om op basis hiervan hun dividenden te verhogen. In een dergelijk klimaat zullen de aandelenkoersen het goed doen en is het dus interessant om in aandelen te beleggen. In deze periodes van sterke groei zal na verloop van tijd de inflatie toenemen. Om de inflatie te controleren zullen centrale bankiers de beleidsrente verhogen. Een hogere rente remt de groei, doordat bedrijven minder genegen zijn te investeren als lenen duurder wordt. Als gevolg van de hogere rente zal na een periode van sterke groei deze uiteindelijk ten einde zal komen. Dergelijke marktomstandigheden hebben een drukkend effect op aandelenkoersen. Op dat ogenblik worden obligaties dan weer interessant. Wanneer de rentevoeten gestegen zijn en de economische groei begint te dalen, is traditioneel het ogenblik gekomen waarop de vooruitzichten voor obligaties gunstig zijn. Je zou er zelfs voor kunnen kiezen om deze dan te ‘overwegen’ binnen de portefeuille. Als gevolg van de zwakkere groei zal de inflatie dalen. Dat geeft centrale bankiers de ruimte om de rente weer te verlagen en zo de economie te stimuleren en een recessie te vermijden. Een lagere beleidsrente betekent dalende marktrentes, waardoor de koersen van bestaande obligaties het goed zullen doen. Na verloop van tijd zullen de lagere rentevoeten langzaam de economische conjunctuur helpen om te herstellen. In het vooruitzicht van het economische herstel wordt de overweging van obligaties afgebouwd om de aandelenpositie opnieuw op te bouwen. Negatieve rente in inflatie Deze traditionele cyclus (de werkelijkheid is uiteraard altijd veel complexer dan dit) heeft vele decennia standgehouden tot er een zeer fundamentele verandering kwam door de financiële crisis van 2008/2009. Omdat er werd gevreesd voor het voortbestaan van het financiële systeem hebben de centrale banken de rente tot 0 of zelfs tot een negatief niveau doen dalen. Zoals u hieronder ziet, heeft de periode van extreem lage rente zeer lang aangehouden. Gedurende die periode was het totaal niet interessant om in obligaties te beleggen. Het rendement op obligatieleningen was verwaarloosbaar en de obligatiemotor stond stil. De traditionele cyclus heeft zich de afgelopen 15 jaar dus niet meer kunnen voordoen. Er was geen rente, de inflatie was laag en leek volledig onder controle. Maar in 2022 veranderde dit. Energieprijzen explodeerden, transport werd extreem duur en dit had zijn effect op alle producten en diensten. Ineens was er hoge inflatie en dit dwong de centrale banken tot ingrijpen. De rente moest worden verhoogd om de stijgende prijzen in te perken. Zoals u hierboven ziet, heeft de ECB midden 2022 voor het eerst de rente weer verhoogd. En de renteverhogingen volgden elkaar in rap tempo op. Momenteel zijn we aanbeland op het traditionele punt waarbij de rente zo sterk verhoogd is dat de economische groei onvermijdelijk zal terugvallen. Hierdoor is het weer zinvol om in obligaties te beleggen en misschien zelfs iets te overwegen ten opzichte van aandelen. De obligatiemotor draait weer op volle toeren. Stabiele rendementen van een procent of vier waren 15 jaar een illusie, maar dankzij de veranderde omstandigheden zijn deze ineens weer realistisch. De obligatiemotor draait! Een voorbeeld. Zoals aangegeven betekent een stijgende rente dat de prijzen van bestaande obligaties dalen. Veel obligaties zijn in de afgelopen jaren dan ook behoorlijk in waarde gedaald en dat biedt mogelijkheden. Zie hieronder het voorbeeld van een obligatie van de Belgische holding Sofina (een holding die we zeer goed kennen) . Sofina heeft in 2021 (toen de rente nagenoeg nihil was) een obligatie tot 2028 uitgegeven met een rente van 1%. Op dat ogenblik was deze obligatie volgens ons totaal niet interessant om in te beleggen. Door de rentestijging vanaf 2022 is de prijs van de obligatie echter fors gedaald (er kwamen immers interessantere nieuwe obligaties op de markt die aanzienlijk meer dan 1% rente betalen). Op een bepaald ogenblik is de koers van de Sofina-obligatie zelfs tot minder dan 80% gedaald. Echter zal Sofina zonder de minste twijfel deze obligatie in 2028 terugbetalen aan 100%. De koersstijging van 80% tot 100% (in vijf jaar) is vrijwel zeker. Reken je dit terug dan verdien je dus 25% op een investering van 80. Een rendement van 5%. Daarnaast krijg je ook de couponrente van 1%. Bij elkaar een prachtige motor in een gebalanceerde portefeuille. Wij hebben deze obligaties dus gekocht en ook op dit ogenblik staan we nog steeds aan de kopers zijde. Aequitas Fixed Income (V-klasse) Deze obligatie van Sofina is echter zoals vele andere obligaties alleen beschikbaar voor professionele beleggers en vergen een investering van minimaal €100.000. Een aanzienlijk bedrag. Bij 1Vermogensbeheer beleggen we daarom in obligaties via Aequitas Fixed Income V (1Vermogensbeheer). Dit is gezamenlijk obligatiebeheer voor de cliënten van 1Vermogensbeheer. Op deze manier kunnen we het toch mogelijk maken om te profiteren van het aantrekkelijke rendement dat normaliter alleen beschikbaar is voor professionele beleggers. Uiteraard zonder additionele kosten bieden we hiermee de mogelijkheid om te participeren in de huidige interessante obligatiemarkten. Voor een goede spreiding beleggen we in obligaties wereldwijd en in verschillende valuta met aantrekkelijke reële rente. In verhouding is de reële rente in euro’s relatief laag, maar er zijn heel wat individuele obligaties (zoals deze van Sofina) die wel een interessant rendement bieden. Van TINA naar Barbie Voor het eerst sinds vele jaren vliegt de traditionele beleggingsportefeuille dus opnieuw op de twee motoren: aandelen en obligaties. Wellicht hebt u wel eens gehoord van de uitspraak There Is No Alternative (TINA). Binnen de financiële wereld gebruikten we de term TINA 15 jaar als verklaring voor het gegeven dat beleggers hoofdzakelijk in aandelen belegden. Ze moesten wel, want er was eigenlijk geen alternatief. Alleen de aandelenmotor draaide. Nu de rente gestegen is lijken we eindelijk weer in de traditionele cyclus te belanden. We gaan van TINA naar BARBIE (Bonds Are Really Back In Earnest). En dat is geweldig nieuws voor beleggers. De portefeuille draait weer op 2 motoren. Om die reden hebben we in de afgelopen periode de weging in obligaties significant uitgebreid. Met vriendelijke groet, 1Vermogensbeheer

Lees verder

1Vermogensbeheer verzorgt regelmatig analyses voor

RTL Z
FD
Telegraaf
BNR
1Vermogensbeheer©

Nieuwe 's-Gravelandseweg 27

1405 HK Bussum

035-740 0250
info@1vermogensbeheer.be
dienstverleningsdocumenten· brochure · privacyregelement